Наръчник за идентификация на отпадъци

Наръчникът съдържа алгоритъм от последователни действия за изследване и анализ на отпадъци с неизвестен състав.