Благодарим ви, че ни посетихте на Save the Planet

14.04.2016

Екипът на БалБок Инженеринг благодари на всички партньори, клиенти, приятели (и потенциални такива), които ни посетихте на Save the Planet.

Сърдечно благодарим на тези от вас, присъствали на СЕМИНАР „Управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ в рамките на Проект 2015/104949 и проведен по време на изложението.

Както винаги, за нас беше удоволствие да се срещнем с вас!

Върни се към новините