Есенната кампания в община Стара Загора

14.10.2019

Есенната кампания на община Стара Загора и БалБок ще бъде в два последователни дни, на 14 и 15 октомври.


Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Стара Загора от 10.00 – 16.00 часа на вече познатите локации:

14 октомври - Паркинг до парк „Зелен клин“

15 октомври - Паркинг парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“


 

За допълнителна информация:

Тел. 042614663 отдел "Екология" и на www.starazagora.bg


Групите опасни отпадъци, които можете да предадете:

  • Живак и уреди, съдържащи жива (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Община Стара Загора се включи в Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в края на миналата година и вече има проведени две много успешни кампании.

Очакваме ви!

Върни се към новините