Новата услуга на БалБок

30.08.2019

Представяме ви нашата най-нова услуга – идентифициране на опасни отпадъци на място, преди приемане за последващо третиране и транспортиране.

Правилното идентифициране на отпадъците осигурява: • повторна употреба • рециклиране • друг вид оползотворяване • обезвреждане на опасните компоненти и гарантира безопасност на всички операции по третиране въз основа на точно установените им опасни свойства.

Мобилната лаборатория на БалБок Инженеринг е професионално оборудвана за вземане на проби и анализи на място. Апаратурата, използвана за откриване на непознати и опасни вещества е предназначена за бърз анализ на твърди и течни материали като индустриални токсични химикали, бели прахове, взривни вещества и други. Лабораторията разполага с вградени библиотеки, включващи спектрограми на най-често срещаните химически съединения от търсените групи.

Мобилната химическа лаборатория е част от Еко-иновативната система на дружеството за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България.

 

Снимките са от тази седмица във Варна.

Върни се към новините