Официално откриване на Централна химическа лаборатория в Стара Загора

26.05.2016

БалБок Инженеринг АД има удоволствието да ви информира, че на 25 май 2016 г. от 13.00 часа, официално откри своята нова Централна химическа лаборатория, изградена по проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“, която се помещава в сградата на Центъра за развитие на екологичната инфраструктура (ЦРЕИ–ЦХЛ), Стара Загора.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“.

Централната химическа лаборатория (ЦХЛ) за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци е най-мащабният постигнат резултат по проекта. Останалите са: действаща Мобилна химическа лаборатория за вземане на проби и анализи на място; Наръчник за идентифициране на отпадъци и Информационна система.

На събитието присъстваха г-жа Анне Лисе Рогнлидален – Програмен мениджър Програма „Иновации в зелената индустрия“, Иновация Норвегия, г-жа Венцеслава Янчовска – Мениджър Иновация Норвегия, България, областният управител на Стара Загора инж. Георги Ранов, главният секретар на областната управа Мария Алексиева, директорът на РИОСВ - Стара Загора д-р Петя Папазова, зам. кметът на Община Стара Загора Красимира Чахова, проф. Александър Николов от Илинойския Технологичен институт, Чикаго, както и представители на Иновация Норвегия от Румъния и Полша, екипа на ЦРЕИ – ЦХЛ към БалБок Инженеринг АД, медии.

В Централната химическа лаборатория ще се извършват анализи на отпадъци и материали и научно-изследователска работа, свързана с разработване и тестване на технологии за тяхното третиране. Установяването на състава на отпадъците ще позволи екологосъобразното им третиране и обезвреждане на техните опасни компоненти. Правилната идентификация на отпадъците в ЦХЛ гарантира безопасност на всички операции с тях.

 

Фотограф © Петър Йорданов, Иновация Норвегия

Върни се към новините