Проект за Еко-иновативна система

„ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ“ ПРЕДОСТАВЯ НА „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМНА ОБЛАСТ BG 10 - „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“

„БалБок Инженеринг“ АД стартира изпълнението на проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“/Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България с финансова подкрепа от Иновация Норвегия в размер до 370,000.00 евро.

На 16 юни 2015 г. Иновация Норвегия одобри проектното предложение на „БалБок Инженеринг“ АД от 26 февруари 2015 г. Предложението е разработено и представено по Трета покана за Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

Проектът се  реализира в рамките на 10 месеца и в резултат ще бъдат създадени:

  • Централна химическа лаборатория в Стара Загора, оборудвана за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци;
  • Мобилна лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на място;
  • Наръчник за идентифициране на отпадъци;
  • Информационна система

 

Д-р Ралица Ангелова за Проекта:

„Очакваният резултат от финансовата помощ на Правителството на Норвегия чрез Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България е разработване и предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната, с което ще засилим нашата пазарна позиция и конкурентоспособност“.

Проектът се изпълнява съвместно с норвежкия партньор Mepex Consult AS - фирма, която е с над 20-годишен опит в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

 

Проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“.

Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството.

Мото на Програмата: „Добре за бизнеса – добре за околната среда“