Успешно сътрудничество: Иновация Норвегия и БалБок Инженеринг АД

18.04.2018

На 11 април в София се проведе работна среща на представители на норвежкото правителство и Иновация Норвегия в България. На срещата беше поканен и представител на БалБок Инженеринг АД. Изпълнителният директор на дружеството, д-р Ралица Ангелова представи много позитивните резултати от осъществения с помощта на Норвежкия финансов механизъм, проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“.

На срещата присъстваха: Атле Хамар - държавен секретар на норвежкото Министерство на климата и околната среда, както и експерти от министерството, Хеге Роот Олбергсвеен – съветник по околната среда на Мисията на Норвегия към Европейския съюз, Венцеслава Янчовска – почетен консул на почетното генерално консулство на Норвегия в София, Анне Лисе Рогнлидален – програмен мениджър Програма „Иновации в зелената индустрия“, Иновация Норвегия.

Финансовата подкрепа на Норвежкото правителство бе в размер на 370000 евро.

Проектът се реализира за 10 месеца в периода юни 2015 – април 2016 г. и в резултат бяха създадени: Централна химическа лаборатория в Стара Загора за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; Мобилна лаборатория за вземане на проби и анализи на място; Наръчник за идентифициране на отпадъци и Информационна система.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“. Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Мотото на Програмата е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“.

За успешното осъществяване на проекта допринесе норвежкият партньор Mepex Consult AS – фирма с над 20-годишен опит в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

 

 

 

Върни се към новините