Управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България. Семинар

08.04.2016

БалБок Инженеринг АД организира в рамките на Проект 2015/104949 „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“

и по време на SAVE The Planet - изложението за управление на отпадъци и рециклиране

СЕМИНАР на тема „Управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“

Семинарът се проведе на 6 април 2016 г. от 15 до 18 часа в зала „Рила“ на Интер Експо Център – София, бул. „Цариградско шосе“ № 147

Сред участниците имаше представители на промишлени предприятия – клиенти и партньори на БалБок Инженеринг, РИОСВ – София, ПУДООС, НЕК ЕАД, Топлофикация – София, Първа АЕГ – София, Военна академия „Г. С. Раковски“, TLL Медиа, БНР.

Семинарът беше открит от д-р Ралица Ангелова, ръководител на Проекта. Приветствени думи към участниците отправи Венцеслава Янчовска, ръководител на офиса на държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия“ в България.

Основни теми на презентациите бяха:

Закон за управление на отпадъците – основни разпоредби, задължения на притежателите на производствени и опасни отпадъци, лектор инж. Сийка Терзиева

Идентификация на отпадъците – Проект 2015/104949 „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“, лектор д-р Ралица Ангелова

Планиране на дейностите с отпадъци в предприятията. Условия и ред за класификация на отпадъците. Предварително съхраняване на производствени и опасни отпадъци. Изисквания и актуални разпоредби, лектор инж. Петър Петров

Подготовка за предаване на опасни отпадъци. Осигуряване на безопасен транспорт – избор на опаковки, палетизиране и укрепване на товара, етикетиране, натоварване, изисквания към превозното средство, лектор Мая Станкева

 

Семинарът премина с голям успех и дейното участие и интерес от страна на присъстващите. Участниците ще получат сертификати.

 

Проект 2015/104949 „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“.

Върни се към новините